Slippurinn Akureyri og franska útgerðarfyrirtækið Euronor gerðu samning seint á síðasta ári um hönnun, smíði og uppsetningu á vinnslum í tvö skip félagsins, þeim Fisher Bank og Otter Bank. Samhliða var farið í yfirgripsmikil viðhaldsverkefni í báðum skipunum.  Fisher Bank hefur nú verið á veiðum í rúma fjóra mánuði.

„Veiðar og vinnsla ganga vel, gæði aflans eru góð og við fáum  hátt verð fyrir aflann“ segir Bruno Leduc framkvæmdarstjóri Euronor.

Magnús Blöndal sviðsstjóri framleiðsludeildar Slippsins er ánægður með verkefnið og samstarfið með Euronor á meðan á verkinu stóð.

„Verkið var frábrugðið hinu hefbundna verkefni Slippsins að því leyti að reglugerðir og vinnulag innan  ESB er frábrugðið því sem við eigum að venjast hér á heimamiðum“

Þar má nefna að mikill meirihluti aflans er vélslægður og er þess vegna notast við tvær slægingarvélar í hvoru skipi. Þar sem ekki er skorið á slagæðar þegar slægt er með slægingarvélum verður blæðing þróttminni í hverjum fiski og blóðtæming erfiðari.  Í skipið var sett Sæljón frá Slippnum Akureyri sem er stýrt blæðingar- og þvottaferli sem tryggir góða blóðtæmingu og afar góða aflameðferð. Vélslægði aflinn fer eftir blæðingar- og þvottaferli í gegnum stærðarflokkara frá Slippnum Akureyri sem er fyrsti flokkari sinnar tegundar. Þaðan er aflinn vigtaður sjálfvirkt í skammta fyrir hvert fiskiker í lest skipsins. Þegar skammtur í ker kemur í lest eru prentaðar upplýsingar sem fylgja hverju keri með upplýsingum um fisktegund, magn, dagsetningu og svo framvegis, líkt og þekkist við frystingu á Íslandsmiðum. Um borð í skipið var einnig sett krapavél frá KAPP til kælingar í lest og í vinnslu.

„Áhöfnin er ánægð með hönnunina á vinnsludekkinu. Við erum að landa á markaði  í Danmörku og Frakklandi auk þess sem við höfum verið sigla til Færeyja. Við finnum að eftirspurnin eftir fiskinum frá Fisher Bank hefur aukist“ segir Bruno.

Aðspurður um fleiri sambærileg verkefni erlendis í framtíðinni segir Magnús.

„Umsvifin hafa aukist og eru fleiri en eitt erlent verkefni í pípunum núna. Við finnum fyrir miklum áhuga á okkar lausnum í aflameðferð bæði hér heima og erlendis þar sem vörulína okkar hefur stækkað mikið á undaförnum árum“.